නුඹේ සෙනෙහස

මට මේ සතියෙත් හම්බ වුණා නිසඳැසක් ඇයගෙන්

                       nube senehasa

                       මේකට පිළිතුරු හෙට :)

3 ප්‍රතිචාර:

ලස්සවයි අප්පා.. කවිකාර ආදරවන්තියක්... මාර ගති නේද ජීවිතේ...

November 10, 2008 at 12:35 AM  

ලස්සනයි...කෝ පිළිතුරත් ලියමුකෝ බලන්න

PS. can u pls remove this word verification ? :-)

November 10, 2008 at 9:20 AM  

@ malee_msg
OK I remove it

November 10, 2008 at 9:29 AM  

Newer Post Older Post Home