අපි වෙනුවෙන් ඔවුන්

 

DSCF4446

“When you go home

tell them that

We sacrificed

Our Today

For their

Better Tomorrow”

 

මට මේ ඡායාරුපය හම්බ වුනේ මගේ මිත්‍ර අනීස් ගේන්. මේ ඡායරෑපය ඔහු අරන් තියෙන්නෙ සෝමපුර හමුදා කඳවුරේ දී.

මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒත් මට ලියන්න තේරෙන්නේ නෑ. එනිසා මෙය ඔබ දුටු විට මේ පිළිබඳව ඔබේ හිතට නැගෙන අදහස් දක්වනවානම් සතුටක් දැනේවී මට.

DSCF4457

 

anuradhapuraya 119

1 ප්‍රතිචාර:

හංදියක් හංදියක් ගානේ මුරපොළක් ගානේ අව් වැසි මැද්දේ ඔවුන් කරන කැපවීම වෙනසක් නෑ.. අප මිහිමත දකින දෙවි වරුන් කොටසක් තමයි ඔවුන්...!

October 22, 2008 at 1:26 PM  

Newer Post Older Post Home